Najbliższe wydarzenia

1. Gminny turniej Tenisa Stołowego OPEN | 22.01

2. Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu | 25.01

3. IX Turniej Piłki Siatkowej | 28.01

4. Koncert Kolęd i Pastorałek | 29.01

Muzeum

Harmonogram wywozu

Sesje Rady Gminy

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku

ekomaxW wyniku przeprowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Nowy Żmigród" wyłoniono wykonawcę usługi na 2016 r. – wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.

MIEJSCOWOŚĆI Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz Łężyny, Gorzyce, Toki Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
Odpady segregowane
i zmieszane

Odpady

Zmieszane

Odpady segregowane i zmieszane Odpady zmieszane Odpady segregowane i zmieszane

Odpady

Zmieszane

Odpady segregowane i zmieszane Odpady zmieszane
Styczeń 18 19 19 21
Luty 15 16 16 18
Marzec 14 15 15 17
Kwiecień 11 28 11 28 12 29 12 29
Maj 9 23 9 23 17 31 17 31
Czerwiec 14 28 14 28 15 29 15 29
Lipiec 12 26 12 26 13 27 13 27
Sierpień 9 30 9 30 10 24 10 24
Wrzesień 6 20 6 20 7 21 7 21
Październik 4 18 4 18 5 19 5 19
Listopad 29 30 30 24
Grudzień 28 21 21 22

Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elelktryczny i elektroniczny:

MIEJSCOWOŚĆI Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz Łężyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
Marzec 14 15 15 17
Listopad 29 30 30 24

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach:

− za miesiąc: styczeń, luty, marzec – do 20 marca 2016 r.,

− za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec – do 20 czerwca 2016 r.

− za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień – do 20 września 2016 r.,

− za miesiąc: październik, listopad, grudzień – do 20 grudnia 2016 r.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie, przelewem, lub pocztą na rachunek Gminy Nowy Żmigród Nr 06105014581000002221494004.

UG Nowy Żmigród

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu lysagora.info stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

Kod antysapmowy
Odśwież