Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

W dniu 21 października 2015 roku Rada Gminy Nowy Żmigród obradowała na XII zwyczajnej sesji.

Radni, w związku z zapisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w głosowaniu tajnym dokonali wyboru ławników. Do Sądu Rejonowego w Jaśle ławnikami wybrano Barbarę Winiarską (zgłoszoną przez grupę mieszkańców) oraz Jakuba Marciniec (zgłoszonego przez Prezesa Sądu).

Do Sądu Rejonowego w Krośnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano Marię Adamską (zgłoszoną przez Prezesa Sądu).

Następnie radni dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Na usługi remontowe w szkołach przeznaczono dochody powstałe z najmu pomieszczeń szkolnych w Nowym Żmigrodzie i Kątach, do budżetu wprowadzono także dotację z WFOŚiGW na sfinansowanie zakupu motopompy dla OSP Desznica.

 

Następnie radni po dyskusji z udziałem Wójta Grzegorza Bary oraz obecnego na sesji Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895R Samoklęski - Brzezowa do drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - granica państwa. Kwota pomocy finansowej to 60 tysięcy złotych, co stanowi ok. 10% wartości inwestycji. Pozostałe 90% zostanie sfinansowane z budżetu powiatu, oraz środków budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu.

W kolejnej części posiedzenia Rada Gminy wysłuchała informacji prezesów klubów sportowych z ternu gminy w przedmiocie wykorzystywania i rozliczania dotacji na działalność sportową. W imieniu klubów informację przedstawiali kolejno: Robert Baran (KS Nowy Dwór Makowiska), Wojciech Suski (KS Wisłoka Nowy Żmigród), Andrzej Ruciński (KS Tempo Nienaszów) oraz radny Krzysztof Janusz (KKS Gaudium Łężyny). Informacja dotyczyła w dużej mierze stanu wykorzystania przyznanych środków oraz sposobu ich rozliczania. Rozliczenie dotacji za rok ubiegły było przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o czym poinformował jej przewodniczący - radny Mieczysław Woźniak.

Wójt Gminy Grzegorz Bara w części dotyczącej sprawozdania międzysesyjnego poinformował o stanie zaawansowania prac przy przetargu na halę sportową w Nowym Żmigrodzie, który jest bardzo bliski rozstrzygnięcia. Informował również o zakończeniu prac przy koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Nienaszów, co otwiera drogę do projektowania poszczególnych odcinków przez pracownię projektową "PROWEKO". Radni wysłuchali również informacji o stanie zaawansowania prac przy domach ludowych oraz niektórych odcinkach dróg gminnych. Wójt zaakcentował również zabiegi które czyni w samorządzie województwa o pozyskanie środków na remont drogi wojewódzkiej 992 na odcinku Nowy Żmigród - Kąty. Radnych poinformowano również o rozpoczynających się pracach projektowych przy modernizacji oczyszczalni ścieków oraz o pracach przygotowawczych przed remontem Placu Zamkowego i ul. Kościelnej w Nowym Żmigrodzie.

W wolnych wnioskach radna Teresa Laskowska zaapelowała o potrzebę budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Dukla. Radni w dyskusji zwracali uwagę, że jest to odcinek wyjątkowo niebezpieczny i dotyczy to również odcinków w Nowym i Starym Żmigrodzie. Wywiązała się również dyskusja w przedmiocie kontynuacji remontu drogi żwirowej pomiędzy Starym Żmigrodem a Łysą Górą.

Radny Mateusz Smyka pytał o prace przygotowawcze polegające na usunięciu drzew przed zapowiadanym remontem ulicy bocznej od ul. Średniej w stronę "Kółka Rolniczego". Poruszył także temat braku przejścia dla pieszych na ul. Rynek w Nowym Żmigrodzie w pobliżu sklepu "Delikatesy Centrum". Przejście to w miarę posiadanych środków w budżecie gminy zostanie odmalowane. Zaapelował również do przewodniczącego rady Piotra Suskiego o organizację spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji (w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (w sprawie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz doposażania jednostek OSP przed zbliżającym się nowym budżetem 2016), ponieważ takie spotkania nie odbyły się od początku kadencji. Padło również pytanie o kwestię przebudowy ogrodzenia i dostępności nowego boiska w Nowym Żmigrodzie, co znajduje się w gestii dyrekcji Zespołu Szkół im. bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie i według zapewnień dyrekcji placówki ma zostać rozwiązane w najbliższym czasie.

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu lysagora.info stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

Kod antysapmowy
Odśwież

 

 

Kontakt Redakcja Księga Gości Patronat Medialny Prawa Autorskie Cookies Regulamin Katalog Firm

___________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2007-2016 LysaGora.info - Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u