Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

Radni obradowali na XIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy, podatki, opłaty za wodę i ścieki oraz sprawy bieżące - pod tymi znakami upłynęła XIII. Sesja Rady Gminy Nowy Żmigród. Sesja zaczęła się od wysłuchania informacji służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski, po wniosku zgłoszonym przez radnego Mateusza Smykę na sesji w dniu 21 października 2015 roku, zorganizował stosowne spotkanie., które rozpoczęło się od przedstawienia stanu bezpieczeństwa mieszkańców i działań podejmowanych przez Policję. W obszernej prezentacji Jacek Krzyżak - Komendant Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie omówił działania podejmowane w ostatnim czasie oraz plany na przyszłość. W dyskusji wzięli również udział - Paweł Filipek - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, Łukasz Gliwa - rzecznik prasowy KPP w Jaśle oraz Wiesław Rogowski - koordynator prewencji KP w Nowym Żmigrodzie. W dyskusji przeważały głosy o potrzebie organizacji nowej siedziby dla żmigrodzkiego posterunku. W kolejnej części sesji radni zapoznali się z informacją na temat stanu zabezpieczenia pożarowego oraz zdarzeń z udziałem straży pożarnej, zarówno OSP jak i PSP. Informacji na ten temat udzielał druh Adam Durał - Komendant Gminny OSP oraz st. bryg. Wiesław Latoszek - Komendant Powiatowy PSP w Jaśle. W dyskusji radna Teresa Laskowska oraz radny Mateusz Smyka podjęli temat zakupu nowych pojazdów pożarniczych dla jednostek w Nowym Żmigrodzie i Łysej Górze. Wszystkim gościom podziękowania za udzielone informacje i udział w sesji złożył Wójt Gminy Grzegorz Bara, który podkreślił że od samego początku jego urzędowania współpraca zarówno z Policją jak i Strażą Pożarną układa się bardzo dobrze.

 

W części dotyczącej podejmowania uchwał radni zdecydowali m.in. zmianie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, ustanowienia służebności drogowej przez nieruchomość stanowiącą własność gminy oraz uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. W dyskusji radny Henryk Strzelec stwierdził, że istnieje potrzeba organizacji spotkania z wszystkimi stowarzyszeniami z terenu gminy, ponieważ są to partnerzy społeczni samorządu. Radny Mateusz Smyka z kolei zauważył, że jedyna organizacja posiadająca na terenie gminy status organizacji pożytku publicznego (jedyna której można odpisać 1% podatku) tj. Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego nie posiada siedziby i należałoby się zastanowić nad rozwiązaniem tego problemu. Wójt Gminy Grzegorz Bara zapewniał, że mimo trudnej sytuacji lokalowej w urzędzie gminy oraz innych jednostkach organizacyjnych będzie się starał znaleźć rozwiązanie.
Radni zajęli się również zatwierdzeniem nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W wyniku podjętej decyzji mieszkańcy zarówno za wodę jak i za ścieki zapłacą kwoty na poziomie ubiegłego roku. Radny Mieczysław Woźniak zaakcentował, że trzeba ustanowić dopłatę do transportu ścieków dla odbiorców którzy nie są przyłączeni do kanalizacji, a ścieki wywożą beczkowozem. Niestety na dzień dzisiejszy brak jest prawnych możliwości ustanowienia takiej dopłaty.
Podjęto również nowe uchwały w sprawie podatku od nieruchomości oraz środków transportowych. Dzięki minimalnej podwyżce (2 grosze) stawki od "innych" nieruchomości (wszystkie grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako budowlane), oraz korektom stawek podatków od środków transportowych, do budżetu gminy w 2016 roku spłynie dodatkowo nieco ponad 25 tys. złotych. Obniżeniu ulegnie natomiast podatek rolny, ponieważ rada nie podjęła w tej sprawie uchwały i będzie miała zastosowanie stawka z obwieszczenia Ministra Finansów.
W sprawozdaniu międzysesyjnym Wójt Gminy poinformował o zakończonych procedurach: wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie", oraz rozstrzygnięciach w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych.
Wolne wnioski zdominowała dyskusja na temat Gazety Samorządowej "Region Żmigrodzki" i niskiej zawartości merytorycznej pisma wydawanego z publicznych pieniędzy oraz sytuacji jaka miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury podczas Przeglądu Pieśni Patriotycznej "Myśląc Ojczyzna" organizowanego przez nauczycieli miejscowego LO. W tym temacie zabierali głos radni Mateusz Smyka, Piotr Kudłaty, Henryk Strzelec, Piotr Suski i Stanisław Piwowarczyk. Powrócił również temat organizacji sesji w godzinach porannych. Radny Henryk Strzelec zawnioskował również o informowanie każdego radnego o wszystkich posiedzeniach stałych komisji rady, co usprawni przepływ informacji. Rada przychyliła się do wniosku.

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu lysagora.info stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

Kod antysapmowy
Odśwież

 

 

Kontakt Redakcja Księga Gości Patronat Medialny Prawa Autorskie Cookies Regulamin Katalog Firm

___________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2007-2016 LysaGora.info - Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u