Najbliższe wydarzenia

1. Gminny turniej Tenisa Stołowego OPEN | 22.01

2. Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu | 25.01

3. IX Turniej Piłki Siatkowej | 28.01

4. Koncert Kolęd i Pastorałek | 29.01

Muzeum

Harmonogram wywozu

Sesje Rady Gminy

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

Rezerwat Przyrody

Rezerwat przyrody Łysa Góra – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie 
gminy Nowy Żmigród w województwie podkarpackim.Jego powierzchnia wynosi 
160,74 ha. Został utworzony w 2003r. Charakter Leśny. Starodrzew bukowo-
jodłowy z egzemplarzami cisa pospolitego rosnącego w pasie leśnym. Na 
terenie rezerwatu rośnie największy cis na Podkarpaciu o obwodzie pnia na 
pierśnicy 170cm. Rośnie on na terenie prywatnym. Na terenie Nadleśnictwa 
Dukla rośnie również czereśnia ptasia o obwodzie pnia w pierśnicy 356 cm. 

Numer wg rejestru wojewódzkiego – 87 
Powierzchnia wg aktu powołującego – 160,74 ha 
Dokument powołujący – Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 03.90.1540 
Rodzaj rezerwatu – leśny 
Przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – ekosystemy leśne porastające 
pasmo Łysej Góry w Beskidzie Niskim, stanowiące siedliska przyrodnicze dla 
licznych chronionych roślin. 

s