Święto Niepodległości w Nowym Żmigrodzie (relacja)

Do organizacji zaproszono szkoły, strażaków, środowiska kombatanckie oraz parafię w Nowym Żmigrodzie.

Wspólnym wysiłkiem 11 listopada 2013 roku odbyła się uroczystość patriotyczna, która rozpoczęła się złożeniem kwiatów przez władze samorządowe pod pomnikiem pomordowanych żołnierzy AK.

 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobach powstańców styczniowych leżących na cmentarzu parafialnym.

 

O godzinie 14.30 na cmentarzu parafialnym mieszkańcy zebrali się pod mogiłą zbiorowa konfederatów barskich. Tu prezes TMNŻ Jerzy Dębiec rozpoczął oficjalną część uroczystości, podczas której odsłonięta została tablica ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu oraz pana posła Bogdana Rzońcę. Tablica ta wykonana została z blachy miedzianej w kształcie tarczy. Umieszczono na niej wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem, rok wybuchu konfederacji barskiej, napis „Konfederatom Barskim – Rodacy” oraz wymienieni zostali fundatorzy tablicy.

Krótkiego opisu tamtych wydarzeń dokonał członek TMNŻ Marian Kozłowski. Następnie odsłonięcia tablicy dokonali: w imieniu TMNŻ Marian Kozłowski oraz wójt gminy Krzysztof Augustyn. Pod pomnikiem złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Poświecenia tablicy dokonał proboszcz tutejszej parafii ks. kanonik Henryk Maguda. Następnie przemaszerowano pod pomnik bestialsko zamordowanych mieszkańców naszej gminy. Tam odmówiono modlitwę za zmarłych i złożono kwiaty. Marsz patriotyczny skierował się pod grób rotmistrza Mieczysława Żarskiego, gdzie radni i strażacy z Kątów złożyli kwiaty. Następnie zatrzymano się pod krzyżem poświęconym zamordowanym bohaterom walczącym o wolność, którym hołd oddali samorządowcy oraz przedstawiciele PSL. Przy krzyżu katyńskim, poświęconym rodakom zamordowanym w 1940 roku, kwiaty złożyli przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu.

Po uroczystości na cmentarzu parafialnym uczestnicy udali się do kościoła parafialnego na uroczysta mszę świętą w intencji ojczyzny, którą odprawił ks. kanonik Henryk Maguda. W mszy uczestniczyło 15 sztandarów reprezentujących szkoły, straż pożarną, PSL, środowisko kombatanckie, a obok ołtarza stał sztandar 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Po uroczystej mszy odśpiewano pieśń „Boże, coś Polskę”. Uformowany orszak, prowadzony przez kompanię honorową Wojska Polskiego, ruszył spod kościoła i dotarł pod niedawno odsłonięty obelisk poświęcony w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Po odbytej modlitwie delegacje złożyły kwiaty. W imieniu TMNŻ – prezes Jerzy Dębiec, członkowie: Alicja Wiśniewska oraz Franciszek Źrebiec, w imieniu Zarządu Gminnego OSP- prezes Zdzisław Gołębiowski, komendant gminny Adam Durał, zastępca prezesa Jan Woźniak. Następnie uczestnicy manifestacji udali się pod pomnik zamordowanych mieszkańców gminy walczących w ZWZ AK. Tu odbyło się uroczyste wystawienie warty honorowej przez żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Po wystawieniu warty honorowej odmówiono modlitwę za zamordowanych. Następnie porucznik Ireneusz Brzozowski odczytał apel pamięci. Na koniec kompania honorowa oddała salwę honorową. Po raz pierwszy udział w uroczystości wzięło Wojsko Polskie. W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować dowódcy brygady za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości.

Nastąpił moment składania kwiatów przez uczestników. Kwiaty złożyli: w imieniu władz gminnych: wójt gminy Krzysztof Augustyn, zastępca wójta Radosław Kujawski, przewodniczący rady Tadeusz Źrebiec, w imieniu posła Bogdana Rzońcy - Mateusz Lechwar, w imieniu Dariusza Sobieraja - młodzież gminy, w imieniu starostwa kwiaty wręczyli: Franciszek Miśkowicz - wicestarosta, Grzegorz Pers - wiceprzewodniczący rady powiatu oraz komendant Komisariatu Policji w Nowy Żmigrodzie Jacek Krzyżak, w imieniu ZG OSP kwiaty wręczyli: prezes Zdzisław Gołębiowski, komendant Adam Durał oraz wiceprezes Jan Woźniak, Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu reprezentowali: prezes Jerzy Dębiec, wiceprezes Edward Bakuta oraz członek Stanisław Przybyłowski, ZG PSL reprezentowali: prezes Zenon Książkiewicz, wiceprezes Piotr Suski, sekretarz Zygmunt Rak, w imieniu dyrektorów i nauczycieli szkół kwiaty wręczyli: Barbara Wierdak-Cyboroń - dyrektor LO, Andrzej Merchwa - dyrektor ZS w Nowym Żmigrodzie oraz nauczyciel historii Ryszard Turek.

Następnie uczestnicy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na uroczystą akademię. Rozpoczął ją Jerzy Dębiec, po czym odśpiewano hymn państwowy.  Prowadzący serdecznie powitał przybyłych gości. Część artystyczną przygotowali uczniowie Gimnazjum w Kątach pod kierownictwem pań Renaty Zięby i Marii Stoś.

Na zakończenie uroczystej akademii odśpiewano „Rotę”. Pan Jerzy Dębiec, prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, serdecznie podziękował wszystkim za zorganizowanie tej uroczystości oraz wszystkim tym, którzy wzięli w niej udział. Taka uroczystość patriotyczna, organizowana po raz drugi, przyciągnęła wielu mieszkańców naszej gminy. Wiele środowisk i warstw społecznych wzięło udział w składaniu kwiatów, co cieszy organizatorów. Budująca jest świadomość, że w gminie Nowy Żmigród pamiętamy o tych, którzy własne życie oddali w walce o niepodległą Polskę. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

ms