Przygotowanie do zimy w Gminie Nowy Żmigród

ul. Mickiewicza 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona „ŚWIADCZENIE USŁUG ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH SPRZĘTEM WYKONAWCY W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 W GMINIE NOWYŻMIGRÓD „dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach zamówienia :

 

 


 

CZĘŚĆ nr 1 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Desznica

 

 

Oferta Nr 1

 

 

Firma Usługowa Janusz Doktór 38-230 Nowy Żmigród Desznica 27

 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 92,00 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Firmę Usługową Janusz Doktór 38-230 Nowy Żmigród Desznica 27 jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Firma Usługowa Janusz Doktór

 

38-230 Nowy Żmigród Desznica 27

 

100%CZĘŚĆ nr 2 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gorzyce

Oferta Nr 2

Sylwester Cichoń Gorzyce 5 38-230 Nowy Żmigród

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 90,00 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Pana Sylwestra Cichonia zam. Gorzyce 5, 38-230 Nowy Żmigród  jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Sylwester Cichoń Gorzyce 5

38-230 Nowy Żmigród

 

100%
CZĘŚĆ nr 3 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Toki

Oferta Nr 12

TRANS-KOP Łukasz Kozielec 38-462 Kobylany, Sulistrowa 53

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 93,96 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Firmę TRANS-KOP Łukasz Kozielec 38-462 Kobylany, Sulistrowa 53  jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

 

TRANS-KOP Łukasz Kozielec

38-462 Kobylany, Sulistrowa 53

 

100%

 

2.

 

Alicja Durał Toki 114

 

38-230 Nowy Żmigród

 

87,00%


CZĘŚĆ nr 4 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nienaszów

Oferta Nr 12

TRANS-KOP Łukasz Kozielec 38-462 Kobylany, Sulistrowa 53

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 93,96 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Firmę TRANS-KOP Łukasz Kozielec 38-462 Kobylany, Sulistrowa 53 jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Firma Handlowo- Usługowa

Andrzej Kuciński

Nienaszów 274, 38-230 Nowy Żmigród


 

79,00%

 

2.

 

TRANS-KOP Łukasz Kozielec

38-462 Kobylany, Sulistrowa 53

 

100%


CZĘŚĆ nr 5 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty

Oferta Nr 8

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 124,20 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

   

  Oferty złożone:

 Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z.o.o.

ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

 

100%


CZĘŚĆ nr 6 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mytarz

Oferta nr 11

Arkadiusz Nawracaj Mytarz 69 38-230 Nowy Żmigród

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 85,00PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Pana Arkadiusza Nawracaja Mytarz 69 38-230 Nowy Żmigród jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym 
  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Arkadiusz Nawracaj

 

Mytarz 69

38-230 Nowy Żmigród


 

100%

 

2.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z.o.o.

ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

 

68,00%

3.

Zimowe Utrzymanie Dróg Smyka Stanisław

ul. Węgierska Mała 17,38-230 Nowy Żmigród


 

85,00%


CZĘŚĆ nr 7 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworze

Oferta Nr 3

Katarzyna Przybyłowska zam. Jaworze 38-230 Nowy Żmigród

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 100,00PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Panią Katarzynę Przybyłowską zam. Jaworze 38-230 Nowy Żmigród jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Katarzyna Przybyłowska zam. Jaworze

38-230 Nowy Żmigród


 

100%CZCZĘŚĆ nr 8 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Siedliska Żmigrodzkie

Oferta Nr 10

 

Pan Dariusz Bąk Makowiska 111, 38-230 Nowy Żmigród

 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 85,00PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Pana Dariusza Bąka zam. Makowiska 111, 38-230 Nowy Żmigród jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Dariusz Bąk

Makowiska 111, 38-230 Nowy Żmigród


 

100%

2.

 

TRANS-KOP Łukasz Kozielec

38-462 Kobylany, Sulistrowa 53

 

90,46%CZCZĘŚĆ nr 9 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mytarka

Oferta Nr 11

Arkadiusz Nawracaj Mytarz 69 38-230 Nowy Żmigród,oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 85,00PLN brutto za1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Pana Arkadiusza Nawracaja zam. Mytarz 69 38-230 Nowy Żmigród jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

 

TRANS-HAND

Zakład Usługowo -Handlowy

Orzechówka 197 36-220 Jasienica Rosielna

 

98,37%

2.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

 

68,43%

 

3.

 

Arkadiusz Nawracaj Mytarz 69

38-230 Nowy Żmigród

 

100%


CZCZĘŚĆ nr 10 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Makowiska

Oferta Nr 10

Dariusz Bąk zam. Makowiska 111, 38-230 Nowy Żmigród,oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 85,00PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Pana Dariusza Bąka zam. Makowiska 111, 38-230 Nowy Żmigród jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Dariusz Bąk

Makowiska 111, 38-230 Nowy Żmigród

 

100%

2.

 

TRANS-KOP Łukasz Kozielec

38-462 Kobylany, Sulistrowa 53

 

90,46%

CZCZĘŚĆ nr 11 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Żmigród

 

Oferta Nr 16

 

Firma Wieloczynnościowa Andrzej Stachurski Pielgrzymka 75, 38-223 Osiek Jasielski ,oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 85,00PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Firmę Wieloczynnościową Andrzej Stachurski Pielgrzymka jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Zimowe Utrzymanie Dróg Smyka Stanisław

ul. Węgierska Mała 17,38-230 Nowy Żmigród 

85,00%

2.

Usługi Budowlane i Transportowe

Krzysztof Stachurski

 

ul. Dukielska 88, 38-230 Nowy Żmigród

 

74,56%

 

3.

 

Firma Wieloczynnościowa 
Andrzej Stachurski Pielgrzymka

 

100%

CZCZĘŚĆ nr 12 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Sadki

 

Oferta Nr 12

 

TRANS-KOP Łukasz Kozielec 38-462 Kobylany, Sulistrowa 53oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 93,96PLN brutto za1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez TRANS-KOP Łukasz Kozielec 38-462 Kobylany, Sulistrowa 53, jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

 

TRANS-KOP Łukasz Kozielec

38-462 Kobylany, Sulistrowa 53

 

100%

2.

 

Alicja Durał Toki 114

 

38-230 Nowy Żmigród

 

87,00%


CZCZĘŚĆ nr 13 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Sośniny

 

Oferta Nr 12

 

TRANS-KOP Łukasz Kozielec 38-462 Kobylany, Sulistrowa 53oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 93,96PLN brutto za1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez TRANS-KOP Łukasz Kozielec 38-462 Kobylany, Sulistrowa 53, jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Firma Handlowo- Usługowa

Andrzej Kuciński

Nienaszów 274, 38-230 Nowy Żmigród

 

79,09%

2.

 

TRANS-KOP Łukasz Kozielec

38-462 Kobylany, Sulistrowa 53

 

100%


CZCZĘŚĆ nr 14 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezowa

Oferta Nr 9

Zakład Transportowo - Sprzętowy Jan Janas Kąty 14, 38-230 Nowy Żmigród oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 118,80 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Zakład Transportowo - Sprzętowy Jan Janas Kąty 14, 38-230 Nowy Żmigród , jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

 

95,65%

2.

Zakład Transportowo - Sprzętowy

Jan Janas Kąty 14, 38-230 Nowy Żmigród

 

100%

CZCZĘŚĆ nr 15 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Skalnik

 

Oferta Nr 8

 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 124,20 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród , jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

 

100 %


CZCZĘŚĆ nr 16 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łysa Góra

 

Oferta Nr 8

 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 113,40 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród , jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

 

100 %


CZ
CZĘŚĆ nr 17 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łężyny

Oferta Nr 7

Daniel Osika Łężyny 181 38-230 Nowy Żmigród oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 80,00 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez Pana Daniela Osikę Łężyny 181 38-230 Nowy Żmigród , jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

 

Daniel Osika Łężyny 181

38-230 Nowy Żmigród

 

100 %


CZCZĘŚĆ nr 18 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Żmigród

 

Oferta Nr 8

 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród ,oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 113,40 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez , Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

 

100 %

CZ     CZĘŚĆ nr 19 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Grabanina

Oferta Nr 13

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Cichoń 38-458 Chorkówka

,oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 85,000 PLN brutto za 1godzinę odśnieżania

  Uzasadnienie wyboru :

  Oferta złożona przez , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Cichoń 38-458 Chorkówka jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty złożone:

 


Numer

oferty

Nazwa ( firma) adres wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium
Cena ( 100%)

 

1.

 

TRANS-KOP Łukasz Kozielec

38-462 Kobylany, Sulistrowa 53

 

90,46%

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

Stanisław Cichoń 38-458 Chorkówka

 

100%

 

3.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

 

74,95% 1. INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

  ODRZUCONE

  Z przedmiotowego postępowania nie odrzucono żadnej oferty

  III . INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI 
  Z POSTĘPOWANIA

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 
IV. INFORMACJA O TERMINIE , PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

  Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp umowa zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia

  przesłania niniejszego Zawiadomienia .

  bip.nowyzmigrod.pl