Planują budowę zbiornika Kąty-Myscowa

 fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W Rzeszowie odbyły się konsultacje społeczne projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, który powstaje po raz pierwszy w kraju na zlecenie Wód Polskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych, Lasów Państwowych oraz samorządów z terenu województwa podkarpackiego. Koncepcja zawiera m.in. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy lub rozbudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej retencji, a także katalog 25 działań przeciwdziałania skutkom suszy. Wśród nich jest nie tylko budowa zbiorników retencyjnych, ale również zajęcia edukacyjne z młodzieżą oraz rolnikami na temat m.in. sposobów oszczędzania wody, czy samym zjawisku suszy.

  fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jak podkreślała Małgorzata Wajda dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na Podkarpaciu jest wiele urządzeń wodnych, które będą wymagały modernizacji, rozbudowy, przebudowy, ale również budowy nowych zbiorników retencyjnych. Takich na Podkarpaciu zaplanowano trzy: zbiornik Kąty-Myscowa oraz mniejsze w gminach Czarna i Wiśniowej. Zdaniem Moniki Niemiec - Butryn Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ to zbiornik, który ma powstać w powiecie jasielskim jest najważniejszym przedsięwzięciem w ramach PPSS na obszarze Regionu Wodnego Górnej - Wschodniej Wisły. Zadanie to znajduje się na 44 pozycji na liście inwestycji Programu Planowanych Inwestycji PGW WP na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

Konsultacje będą prowadzone do 15 lutego 2020 r. Samorządowcy i inne osoby zainteresowane mogą składać wnioski i uwagi do przedstawionego projektu na stronach konsultacjesusza.pl oraz stopsuszy.pl

id / jaslo4u.pl