Zakończył się remont budynku garażu remizy OSP Toki [ZDJĘCIA]

26 listopada odbyło się uroczyste oddanie prac wykonanych w remizie OSP Toki. Została wymieniona brama garażowa i okna, pomalowany garaż, przerobiona instalacja elektryczna, ułożone płytki na ścianach.
 
Pieniądze otrzymane na sfinansowanie całego remontu pochodziły z 2 dofinansowań:
- 17 965,90 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z programu publicznego pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" po przez remont strażnic
 
- 25 000 zł dotacja od Gminy Nowy Żmigród
 
Zadania zrealizowane z w/w dofinansowań to:
- Wymiana bramy garażowej - 23 700zł
- Wymiana czterech okien – 4 860,96 zł
- Elektryka położenie nowych kabli i remont skrzynki elektrycznej - 3 265,65 zł
- Podjazd przed bramą garażową - 11 139,29 zł
 
Przed montażem bramy garażowej strażacy we własnym zakresie ułożyli płytki na ścianie, gdzie została zamontowana brama. Płytki zostały zakupione z budżetu OSP Toki na kwotę 560 zł, a materiały – kleje i fugi zostały zakupione z budżetu Gminy Nowy Żmigród na kwotę 670 zł.
 
Za otrzymane dotacje jednostka OSP Toki serdecznie dziękuje Panu Wójtowi Grzegorz Barze wraz z Radą Gminy i Panu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Piotr Śmietana.
 
 
  • IMG_9839
  • IMG_9840
  • IMG_9843
  • IMG_9856
  • IMG_9866
  • IMG_9881
  • IMG_9885
  • IMG_9887