Informacja Wójta Gminy Nowy Żmigród na temat prac nad projektem Odnawialnych Źródeł Energii [WIDEO]

Informacja Wójta Gminy Nowy Żmigród na temat prac nad projektem Odnawialnych Źródeł Energii
WIDEO: