Cis pospolity o nazwie „Iwo” oficjalnie trzecim pomnikiem przyrody na terenie Gminy Nowy Żmigród.

W środę 5 stycznia 2022 r., weszła w życie Uchwała nr XXXVII/243/2021 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29.11.2021 r. wydana po uprzednim wniosku złożonym przez Nadleśnictwo Dukla, na mocy której ustanowiono trzeci (oprócz dwóch, blisko 500-letnich dębów szypułkowych rosnących w otoczeniu kościoła parafialnego w Nowym Żmigrodzie) pomnik przyrody.
 
Cis pospolity (łac. Taxus baccata L.), któremu na prośbę wnioskodawcy nadano nazwę „Iwo”, to drzewo o obwodzie pnia 201 cm, wysokości 15 m, szerokości korony ok. 10 m i wieku ok. 200 lat. Jak czytamy w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody na stronie www.gdos.gov.pl „Drzewo charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak pokrój, rozmiar i wiek”, co na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody predestynuje je do objęcia tą formą ochrony czynnej.
 
Należy podkreślić, że na terenie Beskidu Niskiego zachowało się jedynie kilka naturalnych stanowisk cisa pospolitego, spośród których najgrubszy okaz w woj. podkarpackim rośnie właśnie w naszej gminie – na terenie działki ewid. nr 1196 w Łysej Górze, na obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
 
Nadzór nad obiektem sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dukla .
 
Gorąco zachęcamy do zwiedzania nowo ustanowionego pomnika przyrody. W jego obręb, w najprostszy sposób dostaniemy się od strony DW 993 lub zbaczając na północ od Głównego Szlaku Beskidzkiego. Dokładne współrzędne geograficzne N 49° 33’ 45,6” E 21° 34’ 37,7”, położenie na mapie: