Druh Tadeusz Baran z OSP Mytarz odznaczony medalem im. Bolesława Chomicza

Druh Tadeusz Baran z OSP Mytarz, odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 15.01.2022r.
 
Gratulacje odznaczonemu złożył Wójt Gmina Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara.
Prezes Powiatowy Pan Stanisław Święch.
Prezes Gminny Pan Paweł Łukaszewski.
 
Wielkie gratulacje 
 
OSP Mytarz