W Nowym Żmigrodzie ma powstać Centrum opiekuńczo-mieszkalne

Gmina Nowy Żmigród przejmie działki należące do Caritas Diecezji Rzeszowskiej, które zostaną przeznaczone na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Tego rodzaju ośrodki mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu gminy poprzez zapewnienie im zamieszkiwania w formie pobytu dziennego i całodobowego. Samorząd będzie ubiegał się o dofinansowanie zadania w całości z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie wyraziła zgodę na przejęcie od Caritas Diecezji Rzeszowskiej w formie darowizny dwóch działek o łącznej powierzchni blisko 60 arów usytuowanych przy ul. Piaskowej w Nowym Żmigrodzie. Nieruchomości nie są obciążone hipotekami. Obecnie znajduje się na nich parterowy dom drewniany oraz budynki gospodarcze. Łączna wartość działek wraz z budynkami według wyceny rzeczoznawcy majątkowego opiewa na 185 tys. zł. Radni jednogłośnie zgodzili się na przejęcie nieruchomości, na których ma powstać Centrum opiekuńczo-mieszkalne dedykowane dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Będzie to ośrodek wsparcia dziennego i całodobowego docelowo dla 20 osób, w tym minimum 2 wymagających opieki całodobowej.

- Od kilku lat Caritas Diecezji Rzeszowskiej jest właścicielem tych działek, które otrzymał od mieszkańca Nowego Żmigrodu. Wyraził on bowiem wolę, aby na nich powstało dzieło dla ludzi – wyjaśnia ks. Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Jak podkreśla, tylko gmina może składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Samorząd na budowę ośrodka ma szansę otrzymać 100 proc. kwoty potrzebnej do realizacji tego przedsięwzięcia. - Chcielibyśmy, aby Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Nowym Żmigrodzie w przyszłości było prowadzone przez Caritas. Mamy w tym doświadczenie, gdyż prowadzimy podobne placówki. Warto podkreślić, że na terenie tej gminy są osoby, które wymagają wsparcia i odpowiedniej opieki – dodaje dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Jak podkreślił wójt Grzegorz Bara, gmina ma przygotowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, dzięki któremu znane są potrzeby mieszkańców w zakresie opieki nad osobami starszymi z niepełnosprawnością. - Jest pozytywny odzew ze strony lokalnej społeczności na pomysł budowy Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Aby tak się stało, musimy najpierw stać się właścicielami działek. Teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Musimy to zmienić w trybie ekspresowym oraz wprowadzić usługi. Po podpisaniu aktu notarialnego ogłosimy przetarg i wyłonimy projektanta. Wnioski o dofinansowanie zadania będziemy składać w przyszłym roku jeżeli będzie nabór – podkreśla wójt G. Bara.

279956462 5031082100260204 1624737821952175515 n

jaslo4u.pl