Dzisiaj XLII sesja Rady Gminy - Relacja LIVE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 MAJA 2022 ROKU (ŚRODA) O GODZINIE 13ºº W SALI NR 14 URZĘDU GMINY W NOWYM ŻMIGRODZIE ODBĘDZIE SIĘ : XLII SESJA RADY GMINY VIII KADENCJI W NOWYM ŻMIGRODZIE. PROGRAM SESJI OBEJMUJE m in.:

  RELACJA LIVE OD GODZINY 13:00 NA STRONIE https://nowyzmigrod.sesja.pl/

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

6. Ocena Pracy Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2021 rok oraz jego funkcjonowanie w 2022 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie :

1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2021 rok,

2/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 r.,

3/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 – 2032,

4/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

5/ udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Żmigrodzie,

6/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2022 roku.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla gminy Nowy Żmigród.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie za 2021 r.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad  XLII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Strzelec