Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Żmigród

 22 czerwca 2022 r. podczas XLIII sesji Rady Gminy Nowy Żmigród, radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez wójta raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

Po wysłuchaniu Raportu o stanie gminy wójt Grzegorz Bara uzyskał od radnych jednogłośne wotum zaufania. Radni przyjęli także absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok.

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Gminy, to ustawowo określony sposób kontroli Rady Gminy nad wykonywaniem budżetu przez wójta, a jednocześnie wyraz rocznej oceny działalności wójta w zakresie realizacji budżetu. Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że budżet gminy został przez wójta w 2021 r. wykonany prawidłowo.

289636220 337910655019595 4360519784673381511 n

288770329 565522651868262 2195650672310681205 n