Przedstawiciele Gminy Nowy Żmigród wręczyli podziękowania za bohaterską postawę

W środę 22 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie, odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek i listów gratulacyjnych dla mieszkańców, którzy w ostatnim czasie, w akcie bohaterstwa, wykazali się w sposób szczególny wysokim poziomem empatii oraz obywatelską postawą.

2 maja br. na terenie miejscowości Nowy Żmigród, podejmując akcję reanimacyjną przed przyjazdem karetki - Panie: Anna Piotrowska i Grażyna Baran uratowały od śmierci starszą kobietę.

7 maja br. na terenie miejscowości Skalnik, akcję serca z wykorzystaniem defibrylatora, przywrócili mężczyźnie – Panowie: Radosław Buczyński, Dariusz Buczakowski, Marcin Buczyński, Mariusz Mroczka, Damian Harowicz, Piotr Mroczka.

Podziękowania wręczyli Panowie: Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara i Przewodniczący Rady Gminy Henryk Strzelec, w obecności Pań: Skarbnik Gminy Nowy Żmigród Elżbiety Piotrowskiej oraz Inspektor w Referacie OSS UG Wiolety Sztelmy. Wręczając podziękowania, Wójt Gminy przywołał słynne słowa Alberta Einstein’a, mianowicie: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia…”.

Życzymy sobie i Państwu, by w czasach, w których „historia dzieje się na naszych oczach”, a świat boryka się z wielkim złem – szczególne akty ludzkiej dobroci i wrażliwości na cudzą krzywdę, wiodły prym w przestrzeni publicznej i zasługiwały na społeczne uznanie.

  • DSC_4168
  • DSC_4177
  • DSC_4187
  • DSC_4192
  • DSC_4197
  • DSC_4202
  • DSC_4209

DSC 4209