Wypłaty dodatku węglowego opóźnione. Kiedy dostaniesz 3 tys. zł?

Minęło 30 dni od czasu, gdy pierwsze osoby złożyły wnioski o dodatek węglowy. Zgodnie z ustawą gminy powinny już otrzymać pieniądze, by przekazać je później wnioskodawcom. Wypłaty są jednak opóźnione. 

Od 17 sierpnia mieszkańcy mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości trzech tysięcy złotych dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. 

Zgodnie z ustawą pierwsi wnioskujący dodatek węglowy mieli dostać po 30 dniach, czyli 17 września, jednak wówczas gminy nie dostały jeszcze pieniędzy na wypłaty. Ministerstwo klimatu i środowiska zadeklarowało niedawno, że pieniądze na dodatek węglowy mają wpływać do gmin od poniedziałku 19 września. Z kolei gminy mają wypłacać je osobom, które złożyły odpowiednie wnioski. 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła ZMIANY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA DODATKU WĘGLOWEGO. Najważniejsze zmiany wprowadzone znowelizowaną ustawą to:

– jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw mieszkujących pod tym samym adresem;
– w przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem, dodatek otrzyma wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy;|
– wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku z 30 do 60 dni;
– dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

308285644 1079109639344913 3862064438611088801 n

Interia.pl / GOPS Nowy Żmigród