Terminarz wydawania pakietów etykiet oraz worków na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy

Uprzejmie informujemy, iż terminarz wydawania pakietów etykiet oraz worków na odpady komunalne dla mieszkańców poszczególnych miejscowości kształtuje się jak w załączonej tabeli.
 
Usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy świadczy firma EKOMAX z Jasła.
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2023 kształtują się następująco*:
17,50 zł od mieszkańca/miesiąc - dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych,
 
18,50 zł od mieszkańca/miesiąc - w przypadku braku przydomowego kompostownika,
 
37 zł od mieszkańca/miesiąc - w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
...
*Na podstawie Uchwały nr L/368/2022 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 12 grudnia 2022 r. (https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/5290/akt.pdf)
 
329309128 1648269972290696 1528732529316850652 n