Do 6000 zł dla mieszkańca gminy Nowy Żmigród na wykonanie studni głębinowej.

 
Podczas LIV Sesji Rady Gminy Nowy Żmigród, przyjęto poddany pod obrady przez Wójta Gminy Grzegorz Bara, projekt Uchwały nr LIV/392/2023, w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Żmigród.
 
Wnioskodawca (mieszkaniec naszej Gminy, będący osobą fizyczną i posiadający tytuł prawny do nieruchomości), będzie mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 6000,00 zł brutto, na inwestycję budowy studni głębinowej.
 
Dofinansowanie udzielane w formie refundacji będzie obejmować urządzenia fabrycznie nowe, montowane po raz pierwszy, służące do poboru wód podziemnych na użytek własny.
Wkrótce na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród zostanie ogłoszony nabór wniosków, a wraz z nim właściwy regulamin oraz komplet dokumentacji aplikacyjnej.
 
335071272 893544748588808 6100537229670288163 n
UG Nowy Żmigród