Gmina inwestuje w przyszłość uczniów z terenu Gminy Nowy Żmigród.

 W czwartek (09.03.2023 r.) w pok. 14 naszego Urzędu, Wójt Gminy Pan Grzegorz Bara, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Elżbiety Piotrowskiej zawarł umowę z wyłonionym w trybie przetargu Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlano Instalacyjnym INSBUD Jerzy Piątek z Jasła. 
 
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”. Zadanie polegać będzie przede wszystkim na: przebudowie dachu nad całością szkoły, budowie nowych sal lekcyjnych, wykonaniu obserwatorium astronomicznego z obrotową kopułą, przebudowie pomieszczeń biblioteki, szatni i sanitariatów oraz wykonaniu nowoczesnej sali wielofunkcyjnej na parterze, z instalacjami AV-wideo, multimedialnymi, nagłośnieniem - pozwalającej na prowadzenie konferencji, wykładów, występów artystycznych dzieci i młodzieży, spotkań rodziców i społeczności lokalnej.
 
W spotkaniu uczestniczył Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Piotr Olszówka, któremu dziękujemy za bieżące wsparcie techniczne podczas realizacji ważnych dla naszej Gminy przedsięwzięć dotowanych w ramach Polskiego Ładu.
 
Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 18 m-cy od dnia zawarcia umowy,
Wartość inwestycji: 5 894 995,64 zł,
Dofinansowanie w ramach II edycji Polskiego Ładu: 5 000 000,00 zł (84,82% wartości inwestycji),
Wkład własny Gminy Nowy Żmigród: 894 995,64 zł (15,18% wartości inwestycji).
Projekt pn. „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie” współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
 
335455427 728534645551680 6544787859793523297 n
335427001 2464645643701089 8358446825158535314 n
335438967 562539495657794 1650574978572866071 n
 
UG Nowy Żmigród