Akcja Żaba 2023 w Nowym Żmigrodzie

 W tym roku prowadzona jest w  trzech lokalizacjach - w okolicach Małego Lasku k. Nowego Żmigrodu, w Bednarce i Foluszu. Pracownicy MPN codziennie kontrolują siatki i przenoszą płazy przez drogę, do zbiorników wodnych. Odnotowujemy liczbę przeniesionych zwierząt z podziałem na gatunek i płeć. Jak na razie przeważają żaby trawne, ale już niedługo masowo zaczną migrować ropuchy szare.

330497023 2344630019042952 5548863144640854892 n

330491197 590877599327548 5291894985548229391 n

335052203 727630898805639 9108469266756368916 n

Fot. Magurski Park Narodowy