Uroczyste oddanie do użytkowania zmodernizowanego odcinka DW993 [ZDJĘCIA]

 Tradycji stało się zadość. Przedstawiciele władz samorządowych wraz z kierownictwem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i wykonawcy inwestycji oddali dzisiaj do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 993 (Wola Cieklińska – Pielgrzymka). Kierowcy mogą korzystać z niego od końca ubiegłego roku. Koszt realizacji zadania wyniósł 6 092 828,26 zł.

Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 od Woli Cieklińskiej (granica województwa podkarpackiego) do Pielgrzymki o długości blisko 3,5 km był ostatnim elementem realizacji rozłożonej na kilka etapów inwestycji, dzięki której kierowcy mogą dzisiaj komfortowo podróżować drogą o zmodernizowanej nawierzchni od Nowego Żmigrodu do granicy pomiędzy województwem podkarpackim i małopolskim. Środki na realizację zadania, o którym mowa pochodziły między innymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - "Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich”.

Inwestycja polegała na dostosowaniu istniejącej drogi wojewódzkiej do parametrów drogi klasy Z. Poprzez lokalne wzmocnienie podbudowy i podniesienie nośności drogi przywrócono jej właściwy stan techniczny. Wyeliminowano zniszczenia i uszkodzenia. Poprawiono bezpieczeństwo i komfort zmotoryzowanych i pieszych, przede wszystkim mieszkańców pobliskich miejscowości. W ramach zadania dodatkowo zostało przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1854R Jasło - Folusz poprzez korektę wysokościową w związku z brakiem widoczności od strony Gorlic.

 

Choć remont odcinka DW993 (Wola Cieklińska – Pielgrzymka) zakończył się w ubiegłym roku, to dopiero dzisiaj dokonano jego uroczystego oddania do użytkowania. W Woli Cieklińskiej, przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z wyremontowaną DW993 spotkali się przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych, kierownictwo Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz wykonawcy robót budowlanych – Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Bardzo się cieszę, bo w ciągu ostatniego półtora roku kilka odcinków dróg na drodze wojewódzkiej nr 992 i 993 oddaliśmy do użytkowania. Cała ta droga jest już w większości przebudowana. Zostały nam tylko niewielkie odcinki dróg, których remont chcemy zorganizować. Do INTERREG-u składamy kolejne dwa projekty. Dotyczą przebudowy skrzyżowania w Nowym Żmigrodzie i remontu odcinka drogi wojewódzkiej Kąty – Krempna. Jeżeli je zrealizujemy, to powiat jasielski będzie pod względem infrastruktury drogowej zmodernizowany. Będzie można wtedy powiedzieć, że mamy jeden wzorcowy powiat na terenie województwa podkarpackiego – mówił Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.  

Pochwał dla poczynań władz samorządowych województwa podkarpackiego w zakresie modernizacji dróg nie szczędził Wojciech Zając. – Samorząd województwa już kilka lat temu zdecydował, że intensywnie będzie dążył do realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Przez wiele lat, działając w sposób konsekwentny, udało się sporo zrobić w tym temacie. Dzisiaj możemy stanąć przez państwem z podniesioną głową, bo rzeczywiście widzimy te kolejne zadania i efekty naszej pracy. Warto też zwrócić uwagę na doskonałą współpracę między samorządem wojewódzkim a samorządami lokalnymi, powiatowym i gminnymi. Te potrzeby są sygnalizowane. My, jako samorząd województwa staramy się je realizować. Dzisiaj, wszystkie odcinki dróg wojewódzkich w powiecie jasielskim są w dobrym standardzie, co wpływa w istotny sposób na poprawę bezpieczeństwa – przekonywał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W Woli Cieklińskiej nie mogło zabraknąć również Marcina Bolka, wójta gminy Dębowiec, przez której teren przebiega zmodernizowany odcinek DW993. – Oddajemy dzisiaj oficjalnie ostatni odcinek drogi wojewódzkiej nr 993, który wymagał gruntownej przebudowy. Udało się to zrobić w 2022 roku. Końcem ubiegłego roku odcinek ten został oddany do użytku. Jak widzimy, dzisiaj można się nim swobodnie poruszać. Bardzo się z tego cieszymy. Była to droga, która potrzebowała remontu. Mieszkańcy są z tego bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że realizowane będą kolejne inwestycje – mówił.

Wyremontowany odcinek DW993 poświęcił ks. prałat Franciszek Motyka z parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Cieklinie. Uroczystość zakończono symbolicznym przecięciem wstęgi.

GALERIA:

Tekst jaslo4u.pl . fot. własne