732 tys. zł. za przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu

 Powiat jasielski ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu. Zgłosiły się dwie firmy, z których najtańsza oferta wynosi blisko 732 tys. zł. W kosztach będą partycypować trzy samorządy: Gmina Nowy Żmigród, Powiat Jasielski oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Do przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji zgłosiły się dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DGN Projekt Maciej Antoniewicz z Krakowa na kwotę blisko 732 tys. zł. CertusVia Sp. z o.o. w Warszawie zaproponowała cenę na prawie 1mln 200 tys. zł. Za przygotowany projekt zapłacą trzy samorządy: Gmina Nowy Żmigród, Powiat Jasielski i Samorząd Województwa Podkarpackiego, każda po jednej trzeciej kosztów. Obecnie trwa weryfikacja oferenta z Krakowa, po której zostanie ogłoszony wybór wykonawcy.

fot. Adam Pawluś/ archiwum

- Wójt (Gminy Nowy Żmigród – przyp. red.) w imieniu gminy przekaże środki na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego na razie w formie uchwały, ponieważ realizacja zgodnie z ogłoszoną specyfikacją umowy nastąpi w 2024 r. z możliwością częściowej spłaty. Powiat jasielski posiada w budżecie na to zadanie 200 tys. zł i w takiej kwocie będą przekazane środki po podpisaniu umowy. Pozostałe środki w kwocie 540 tys. zł zostaną wydatkowane w przyszłym roku – wyjaśnił na ostatniej sesji Rady Powiatu w Jaśle starosta Adam Pawluś- Inwestycja ma ogromne znaczenie dla miejscowości Nowy Żmigród, ale również dla całego powiatu, ponieważ są duże uciążliwości zwłaszcza zimą w przejeździe przez zabytkowy rynek – dodał.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaśle z 8 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Głos na sesji zabrał radny Janusz Przetacznik, który podkreślał, że realizacja tej inwestycji jest zasadna i potrzebna, niemniej jego wątpliwości budzi wydatek zaplanowany w 2024 r. w kwocie 532 tys. zł. oraz inne inwestycje, chociażby ta w Trzcinicy wymagająca zaangażowania kolejnych środków finansowych.

fot. Janusz Przetacznik/archiwum

- Powieka by mi nie mrugnęła podnosząc rękę za kwotą 732 tys. zł w całości, czy w dwóch trzecich kosztów, gdybyśmy nie mieli takich zobowiązań, czy wątpliwej realizacji inwestycji w Trzcinicy. Rada nie wie w jakiej wysokości samorząd będzie zaangażowany w kolejne niestrategiczne inwestycje – mówił J. Przetacznik.

Jak podkreślił starosta przebudowa mostu będzie realizowana w ramach środków przeznaczonych na zadania mostowe, z kolei budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 993 i 992 jest obecnie przedmiotem postępowania w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. - Powiat podpisze umowy, jeżeli otrzyma potwierdzenie finansowania z województwa podkarpackiego oraz środki zabezpieczy w budżecie Gmina Nowy Żmigród. Na ten moment nie deklarowaliśmy wsparcie tych inwestycji poza deklaracją ewentualnego odstąpienia od odszkodowania za tereny zajętego decyzją ZRID. Takie tereny będą po stronie prawej jadąc od Gorlic, a więc dotyczą części parku, jak również teren po drugiej stronie – wyjaśnił A. Pawluś. - To i tak duża pomoc z naszej strony bo odciąża administrację Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie od przygotowania tej inwestycji – dodał.

Włodarz powiatu zaznaczył, że pod uwagę brane są dwie możliwości. Pierwsza dotyczy przebudowy przepustów nad potokiem bądź przestawienie potoku. O tym, który z pomysłów będzie najlepszy zadecyduje projektant. - Na pewno zwiększy się ruch na kierunku wschód-zachód po wybudowaniu Via Carpatii. W ciągu pięciu lat powinna być już wykonana i ten ruch się zwiększy, dlatego ta obwodnica rozłoży ruch oraz poprawi i umożliwi bezpieczny przejazd w szczególności w zimie. Nie będzie przeszkody terenowej jaka jest w tej chwili – skwitował starosta Pawluś.

jaslo4u.pl