Trwa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie – odebrano I etap robót.

1 września br., w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie miał miejsce odbiór I etapu robót budowlanych na zadaniu pn.: „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”.
 
W ramach zgłoszonego zakresu robót wykonano m. in.:
roboty rozbiórkowe,
pokrycie i konstrukcję dachu,
izolację strychu,
wzmocnienie i izolację fundamentów,
drenaż techniczny z przepompownią,
konstrukcję pod obserwatorium astronomiczne,
remont schodów głównych,
okablowanie strukturalne,
podłoża i posadzki,
tynki i okładziny,
instalację elektryczną,
okablowanie strukturalne,
instalacje sanitarne,
instalację oddymiania,
wentylację mechaniczną,
klimatyzację,
wyposażenie AV,
stolarkę i ślusarkę,
elewację,
wyposażenie, meble, etc.
Wartość wykonanych na tym etapie robót to: 894 995,64 zł
Etap I zadania, którego zakończenie zgłosił Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne INSBUD Jerzy Piątek z Jasła. (postępowanie zakupowe: https://platformazakupowa.pl/transakcja/725904), odebrał Wójt Gminy Pan Grzegorz Bara wraz ze swoimi pracownikami.
...
Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 18 m-cy od dnia zawarcia umowy (od marca 2023),
Wartość inwestycji: 5 894 995,64 zł,
Dofinansowanie w ramach II edycji Polskiego Ładu: 5 000 000,00 zł (84,82% wartości inwestycji),
Wkład własny Gminy Nowy Żmigród: 894 995,64 zł (15,18% wartości inwestycji).
Projekt pn. „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie” współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
 
 
UG Nowy Żmigród