W Polanach zatrzymano 20 nielegalnych cudzoziemców z Bliskiego Wschodu

W środę 15 listopada w związku z otwarciem przejścia granicznego w Barwinku do Polski wjechał pojazd na niemieckich numerach rejestracyjnych, który zwrócił uwagę strażników granicznych. Za pojazdem ruszył pościg, który zakończył się w Polanach w gminie Krempna. Zatrzymano 20 osób bez wymaganych dokumentów.

www.gov.pl

Strażnicy graniczny kontrolujący w środę przejście graniczne zauważyli busa na niemieckich numerach rejestracyjnych. Od razu nabrali podejrzeń, że w pojeździe mogą znajdować się nielegalni imigranci, dlatego postanowili go zatrzymać.

Za busem ruszył pościg. W jego zatrzymaniu strażnikom granicznym pomogła policja. Udało się tego dokonać w Polanach w gminie Krempna. - W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że w pojeździe mogą znajdować się osoby bez dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terenie RP, podjęto wspólne działania z patrolami Policji. W ich wyniku ujawniono busa w którym znajdowało się 20 osób pochodzących z Bliskiego Wschodu – por. Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Cudzoziemcy wrócili już na terytorium Słowacji.

jaslo4u.pl