Rozmowa z Grzegorzem Persem - Kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie i Radnym Rady Powiatu w Jaśle

Rozmowa z Grzegorzem Persem - Kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie i Radnym Rady Powiatu w Jaśle

Jest Pan kierownikiem ZOZ-u w Nowym Żmigrodzie i jednocześnie Radnym Rady Powiatu. Czy łączenie tych funkcji nie jest dla Pana problemem?

Łączenie tych funkcji nie jest dla mnie problemem. Potrafię zarządzać Ośrodkiem Zdrowia i funduszami Rady Powiatu, mam do tego oczywiście odpowiednie przygotowanie – ukończyłem studia podyplomowe z zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie. Tak więc odpowiednie przygotowanie merytoryczne a co za tym idzie duże zaangażowanie w maksymalne wykorzystanie każdej złotówki są powodem do osiągnięcia sukcesu w zakresie menadżera służby zdrowia jak również społecznika. Oprócz tego będąc radnym powiatowym mam wpływ na decyzje dotyczące szpitala specjalistycznego w JaśleMyślę, że jako lekarz ale również jako menadżer służby zdrowia w obu tych funkcjach czuję się spełniony i umiem je w odpowiedni sposób łączyć a nawet wystarcza mi czasu aby zająć się sportem, ponieważ jestem prezesem klubu „TEMPO” Nienaszów, obecnie wicelidera klasy okręgowej. Cenię zaangażowanie zarówno piłkarzy jak i zarządu klubu, z którymi wspólnie odnosimy sukcesy.

Czy bycie radnym to obowiązek, czy też pewnego rodzaju misja?

Różnica między obowiązkiem, a misją to jak różnica między muszę a chcę. Obowiązek to tak jakby nałożyć na siebie ciężki plecak ze świadomością tego, że muszę to udźwignąć a misja to jakby się biegło nie czując tego ciężaru. Jeżeli chodzi o mnie to bycie radnym to jednak pewnego rodzaju misja, z której można czerpać satysfakcję a największym wynagrodzeniem za tę misję jest zwyczajny ludzki uśmiech towarzyszący ludziom , którym się pomogło.

Dlaczego postanowił Pan kandydować w kolejnych wyborach do Rady Powiatu?

Będąc Radnym powiatu jasielskiego jako lekarz samorządowiec i społecznik przez ostatnie 13 lat byłem zawsze do Państwa dyspozycji. Jestem człowiekiem sprawdzonym i skutecznym zarówno jako Wasz przedstawiciel w Radzie Powiatu oraz kierownik ZOZ-u w Nowym Żmigrodzie. Decydując się na ponowne kandydowanie do Rady Powiatu chcę wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie dla poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej, rozwoju infrastruktury drogowej, rozbudowy bazy sportowej oraz walki z bezrobociem.

Przez ostatnie trzynaście lat dzięki Państwa poparciu udało mi się zrealizować szereg inwestycji na terenie całego powiatu. Wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, szkolnictwa, infrastruktury drogowej, kultury i sportu. Jednak, te wszystkie działania, które zrealizowaliśmy to jeszcze nie wszystko co powinno być zrobione dla dobra ludzi z regionu. Myślę, że kandyduję po to aby nadal pomagać społeczeństwu.

Czy może Pan nam wymienić najważniejsze inwestycje, które zostały wykonane przez ostatnie 13 lat?

13 lat to bardzo dużo inwestycji, nie wiem czy będę w stanie wymienić wszystkie ale postaram się wymienić najważniejsze. Pozyskaliśmy 227 mln złotych na inwestycje drogowe, ponad 50 mln na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu, niemal 30 mln na sport, budowa trybuny na stadionie sportowym w Nienaszowie, rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie, powstanie nowoczesnej rehabilitacji, przebudowa mostów w Kątach i Desznicy, budowa chodników, przebudowa i remont ciągów drogowych: Makowiska - Nowy Żmigród, Kąty - Desznica, Desznica - Świątkowa Wielka, Łężyny- Łajsce, Kąty - Myscowa, Mytarka Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup nowego samochodu terenowego dla pielęgniarek środowiskowych.

Czym jeszcze chciałby się Pan zająć w Radzie Powiatu?

Jeżeli mieszkańcy gminy Nowy Żmigród, Tarnowiec, Krempna obdarzą mnie po raz kolejny swoim zaufaniem, zamierzam walczyć o:

  • Poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych,
  • remont pozostałych odcinków dróg powiatowych, budowa ścieżek rowerowych,
  • budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną na terenie gminy Nowy Żmigród,
  • przebudowę gabinetu ginekologicznego oraz wyposażenie w najnowszy sprzęt medyczny,
  • termomodernizację budynku "A" SPGOZ w Nowym Żmigrodzie,
  • pozyskanie nowych przedsiębiorców na teren powiatu jasielskiego,
  • rozwój bazy turystycznej w gminie Nowy Żmigród, Krempna, Tarnowiec, mając na uwadze ich walory krajobrazowe oraz produkty regionalne.

To szereg spraw, którymi chciałbym zająć się w przyszłej kadencji, czy uda mi się je wykonać zależy od mieszkańców i odpowiedniej współpracy w radzie.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

pers24 1