V. Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne

 

Eliezer Gurary (Naczelny Rabin Krakowa), Edgar Gluck (Naczelny Rabin Galicji), Tadeusz Jakubowicz (Prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie), Ks. Andrzej Żuraw (proboszcz parafii grekokatolickiej w Komańczy) Ks. Józef Obłój (proboszcz parafii Desznica) oraz Ks. Kan. Henryk Maguda (proboszcz parafii Nowy Żmigród). Na spotkaniu gościli samorządowcy na czele z wójtem Gminy Nowy Żmigród - Grzegorzem Barą.

W uroczystości wziął również udział dyrektor Magurskiego Parku Narodowego - Andrzej Czaderna. Gościem szczególnym uroczystości modlitewnych był znany polski aktor i reżyser - Andrzej Seweryn. Okolicznościowe wystąpienia na uroczystość wystosowali: Michael Schudrich (Naczelny Rabin Polski), Monika Krawczyk (Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego) oraz Janusz Poniewierski (Tygodnik Powszechny). Na uroczystości zagościła również Monika Sznajderman - znana antropolog kultury a prywatnie żona polskiego pisarza - Andrzeja Stasiuka.

Organizowane po raz piąty spotkanie gromadzi wokół idei ekumenizmu mieszkańców ziemi żmigrodzkiej. W swojej istocie nawiązuje do modlitw przedstawicieli różnych wyznań i obrządków, a tym samym do religijnej i kulturowej różnorodności mieszkańców przedwojennej żmigrodczyzny.

Zarząd stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom V. Modlitewnego Spotkania Ekumenicznego.

Zarząd Gminy ChrześcijańskiejIm. Leona Karcińskiego"