Wójt gminy Krzysztof Augustyn podziękował JE. BP. Górnemu za inicjatywy zrealizowane na terenie gminy

 

Zasługą pierwszego biskupa diecezji rzeszowskiej było zorganizowanie podstawowych struktur różnych instytucji diecezjalnych, m.in. Kurii Diecezjalnej (1992), Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara (1992), Wyższego Seminarium Duchownego (1993); utworzenie wielu organizacji katolickich, jak np. Caritas Diecezji Rzeszowskiej (1992), czy Akcja Katolicka (1995), a także otwarcie diecezji na środki społecznego przekazu – w diecezji powstały: diecezjalne radio „Via”, Źródło Diecezji Rzeszowskiej, czy Niedziela Południowa.

– Mamy, wszyscy którzy jesteśmy obecni na tej sali niezmierny zaszczyt, że JE ks. biskup Górny chciał dziś do nas przyjechać – mówił wójt.

W dalszej części wyraził podziękowania, podkreślając znaczący wkład Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w rozwój, promocję i wizerunek Gminy Nowy Żmigród oraz znaczącą rolę w przeprowadzeniu beatyfikacji ks. Władysława Findysza, który to proces nobilitował Nowy Żmigród i uczynił wyjątkowym miejscem na mapie Polski.

Sala wypełniła się po brzegi. Byli przedstawiciele Powiatu, Gminy, dyrektorzy szkół, radni, sołtysi, strażacy i inni zaproszenie goście. Wójt gminy Nowy Żmigród – Krzysztof Augustyn, Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Źrebiec, Wicestarosta Powiatu Jasielskiego – Franciszek Miśkowicz oraz dyrektorzy szkół wręczyli JE symboliczne upominki oraz kwiaty.

Kazimierz Górny urodził się 24 grudnia 1937 r. w Lubniu koło Myślenic, w rodzinie Stanisława i Barbary z domu Lipień. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Po jej ukończeniu w 1951 r. wstąpił do Niższego Seminarium w Krakowie. Naukę w zakresie szkoły średniej ukończył w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Po maturze wstąpił do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne i formację pastoralną. Uwieńczeniem tego etapu jego życia były święcenia kapłańskie, które przyjął 29 czerwca 1960 r. z rąk bp. Karola Wojtyły. Z dniem 25 marca 1992 r. dotychczasowy biskup pomocniczy w Krakowie został pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej.

Podczas pożegnania w Katedrze Rzeszowskiej określił pracę, pobyt w Diecezji Rzeszowskiej jako coś pięknego. Gdyby mi jeszcze raz powierzono kierowanie diecezją byłaby to diecezja rzeszowska – mówił w dalszej części swojego przemówienia.

– Bardzo dziękuję za serce, które przez 21 lat odkryłem u was. Dziękuję za te piękne kwiaty, figurkę Frasobliwego i inne upominki. Dziękuję Panu Wójtowi za tak serdeczne słowa uznania, pełne szacunku. Nie zasłużyłem na te słowa, bo przecież pracując w diecezji to księża pracują. To jest ich zasługa, ich osiągnięcia. Koordynowałem i zobaczyłem ogromną życzliwość kapłanów i wiernych świeckich w tym regionie – kontynuował biskup.

Jego Ekscelencja bp Kazimierz Górny to znacząca postać dla naszego regionu, a także dla naszej gminy. Umiłowanie tego skrawka Podkarpacia przejawiało się wielokrotnie, nie tylko poprzez Jego niezwykle życzliwy i serdeczny stosunek wyrażany podczas homilii, spotkań i uroczystości ale także – a może w szczególności – poprzez liczne dzieła, których dokonał osobiście lub też, które zostały dokonane z Jego inicjatywy oraz przy Jego znaczącym wsparciu. Wielką zasługą JE było utworzenie dwóch sanktuariów na terenie naszej gminy: Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Gór w Skalniku oraz Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Za Jego zgodą nadano imiona trzem szkołom naszej gminy: Szkoła Podstawowa w Desznicy otrzymała imię ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum w Kątach nadano imię Jana Pawła II, zaś Zespołowi Szkół w Nowym Żmigrodzie imię bł. ks. Władysława Findysza. Ksiądz biskup zawsze bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w różnych uroczystościach, jakie organizowane były na terenie gminy Nowy Żmigród. Brał udział w poświęceniu Szlaku Papieskiego w Beskidzie Niskim, poświęcił Krzyż Milenijny oraz Drogę Krzyżowa na Górę Grzywacką w Kątach, która stała się jedną z wielkich atrakcji turystycznych gminy. Utworzył On także stację „Caritasu" w Kątach, która jest jedną z trzech takich stacji na terenie diecezji rzeszowskiej. Siostry Szarytki tam pracujące niosą pomoc duchową i materialną wszystkim potrzebującym: chorym, samotnym i starszym mieszkańcom także okolicznych gmin.

Gmina Nowy Żmigród