Nowy sprzęt pożarniczy na stanie OSP Toki

Zakupu dokonano w ramach zadania „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach” celem zwiększenia potencjału technicznego jednostki. Wartość sprzętu to 9 277,20 zł, a na jego zakup Gmina Nowy Żmigród pozyskała 70% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny sfinansowany został z budżetu jednostki OSP Toki i budżetu Gminy.

Gmina Nowy Żmigród