W Sulistrowej znaleziono ciało mężczyzny

(chorkowka.net)