Warsztaty otwarte „Korytarze migracyjne”Spotkanie dotyczyć będzie zwierząt, które możemy spotkać Magurskim Parku Narodowym, takich jak niedźwiedzie, wilki, rysie, jelenie, a także orliki krzykliwe. Będzie do doskonała okazja, żeby nauczyć się rozpoznawania tropów i śladów zwierząt - umiejętności szczególnie przydatnej podczas zimowych wędrówek po leśnych szlakach. Ponadto uczestnicy dowiedzą się dlaczego zwierzęta migrują i w jaki sposób badane są trasy po których się przemieszczają. Temat korytarzy migracyjnych w otulinie MPN budzi wiele pytań i wątpliwości - podczas warsztatów postaramy się przybliżyć go również w lokalnym kontekście.

Prowadzący: Piotr Guzik
https://www.alcedu.com.pl/

Wstęp bezpłatny. Na uczestników jak zwykle będzie czekał poczęstunek :)Warsztaty realizowane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 pn. "Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego Przybliżyć Naturę" i są elementem działania "Szlak dobrych praktyk przyrodniczych".

Magurski Park Narodowy