Bezpłatne zajęcia nauki gry w tenisa stołowego

Z inicjatywy komisji zakupiono wysokiej jakości nowy sprzęt za kwotę około 6 tys. zł(stoły oraz rakiety do gry w ping ponga).

Celem inicjatorów akcji – Panów Ryszarda Szarzyńskiego i Adama Durała jest propagowanie zdrowego stylu życia, integracja oraz nauka współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą się odbywać w każdy wtorek na Sali widowiskowej GOK w Nowym Żmigrodzie, w godz. 15.00 – 17.00. Organizatorzy – w dalszej perspektywie – przewidują także organizację zawodów. Spotkanie organizacyjne miało miejsce 01.10.2019 r.

Pomysłodawcy projektu dostrzegają potrzebę nauki właściwych postaw wśród młodych, realizowaną poprzez zajęcia sportowe. Rywalizacja pojawia się wszędzie tam, gdzie określony cel może być osiągany wyłącznie przez jedną stronę, tym samym przenosi się również na aspekty pozasportowe życia. Z tego powodu akcje wspierające przygotowanie młodzieży na czekające ich wyzwania wydają się być szczególnie istotne.

Prowadzący zajęcia sportowe p. Adam Durał oraz inni zaangażowani w akcję wolontariusze serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych zajęciach.

Pan Adam Durał posiada uprawnienia jako instruktor tenisa stołowego. 

Krystian Gaworowski / Fot. Własne