Spotkanie w sprawie wejścia w życie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

13 stycznia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyło się spotkanie z zainteresowanymi strażakami z terenu gminy Nowy Żmigród oraz Krempna w związku z wejściem w życie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Komendant powiatowy PSP w Jaśle Piotr Śmietana omówił założenia ustawy. 

Podczas spotkania omówiono zapisy zawarte w powyższej ustawie oraz zwrócono uwagę na szereg informacji, które są korzystne dla strażaków ratowników OSP. Skupiono się w szczególności na sprawach związanych z świadczeniem ratowniczym, które przysługuje strażakom ratownikom OSP po spełnieniu określonych kryteriów. W trakcie spotkania wywiązała się bardzo merytoryczna dyskusja mająca na celu podjęcie wspólnych działań oraz deklaracje wzajemnego wsparcia w zakresie sprawnej obsługi składanych wniosków.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Grzegorz Bara wójt gminy Nowy Żmigród, Mateusz Buczyński Sekretarz gminy, Adam Durał Komendant gminny OSP, Paweł Łukaszewski Prezes gminnego Zarządu OSP.