Dzisiaj nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowy Żmigród - Transmisja online

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 20 KWIETNIA 2022 ROKU (ŚRODA) O GODZINIE 14³º W SALI NR 14 URZĘDU GMINY W NOWYM ŻMIGRODZIE ODBĘDZIE SIĘ: NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY VIII KADENCJI W NOWYM ŻMIGRODZIE.

PROGRAM SESJI OBEJMUJE :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
1/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 r.,
2/ upoważnienia Wójta Gminy Nowy Żmigród do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Zamknięcie obrad.

Transmisja online rozpocznie się o godzinie 14:30pod linkiem: https://nowyzmigrod.sesja.pl/portal/live