XXII Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego za nami. [ZDJĘCIA]

W czwartek 14 września, w Hali Sportowej w Nowym Żmigrodzie odbyła się XXII Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. W wydarzeniu organizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego, Starostę Powiatu Jasielskiego, Wójta Gminy Nowy Żmigród i Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, wzięło udział kilkaset osób.
 
Reprezentanci ponad 60 placówek podjęli rywalizację w czterech konkurencjach (rzut piłką do kosza, strzał piłką na bramkę, rzut piłką lekarską, tor przeszkód), z których zostali wyłonieni zwycięzcy.
Głównymi celami XXII Spartakiady były: popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu oraz pokonywanie barier i słabości poprzez rywalizację „fair play”.
Wydarzenie otworzyła:
 Wicewojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka
Zmagania sportowców obserwowali także inni znamienici goście:
Poseł na Sejm RP Pani Maria Kurowska
Dyrektor Podkarpackiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie Pan Maciej Szymański;
Pracownik Biura Senatorskiego Senator RP Alicja Zając Pani Iwona Trawińska;
Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Pan Grzegorz Pers
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Pan Jan Muzyka
Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Pan Henryk Strzelec
Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie Pani Małgorzata Łysik;
Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Pani Katarzyna Telma;
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle Pan Paweł Podstawski;
Komendant Gminny OSP Pan Adam Durał;
Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Pan Grzegorz Stygar;
Proboszcz Parafii Nowy Żmigród ks. Stanisław Szajna;
Szanowni Państwo Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Jaśle i Gminy Nowy Żmigród.
...
W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się wolontariusze - dyrektorzy, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie, którym składamy serdeczne podziękowanie.
Wydarzenie prowadził: Pan Łukasz Michnal
Sędziowali Panowie:
Tomasz Źrebiec;
Antoni Hućko;
Stanisław Zoła;
Mirosław Biernacki;
Marcin Wierdak;
Artur Olesiński;
Krzysztof Gorczyca;
Kamil Cygan;
 
GALERIA:
 
 
Fot. Renata Ćwiek / Krystian Gaworowski
 
UG Nowy Żmigród