Środki na budowę chodników przy drogach wojewódzkich.

Środki na budowę chodników przy drogach wojewódzkich.

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Nowy Żmigród radni po informacji Wójta Gminy, zdecydowali o zmianie przeznaczenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie ok. 4 milionów złotych, które pierwotnie miały być przeznaczone na modernizację i przebudowę Rynku w Nowym Żmigrodzie na zadanie dotyczące opracowania dokumentacji i budowy chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Nowy Żmigród.

Zmianę musi jeszcze zaakceptować instytucja zarządzająca funduszem – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Otwiera to możliwość budowy chodników zarówno przy najbardziej obciążonych tranzytem drogach jak i w innych częściach gminy. Jednogłośna decyzja Rady Gminy daje Wójtowi podstawę do podjęcia rozmów z zarządcą dróg wojewódzkich w Rzeszowie, w sprawie wspólnej realizacji ww. zadań. Ich skala oraz miejsce wynikać będą w znacznej mierze od postanowień podmiotu zarządzającego tymi obiektami liniowymi.

Mimo, iż zgodnie z zakresem obowiązków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, jego przedmiotem działania jest wykonywanie obowiązków oraz zadań zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (…), żmigrodzki samorząd nie uchyla się od partycypacji w tych ważnych dla lokalnej społeczności zadaniach, wyrażając zgodną wolę ich wsparcia. O postępach starań Gminy Nowy Żmigród będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dyskusja na ten temat zaczyna się od 1h 32min. Zapraszamy do obejrzenia pod linkiem poniżej. 

https://nowyzmigrod.sesja.pl/portal/videos/5498e910-8317-42d0-93d3-6b0984cecec1

 

 

Zrzut ekranu 2024 03 27 201956