„Chcemy przyśpieszyć prace nad powstaniem obwodnicy Nowego Żmigrodu”

„Chcemy przyśpieszyć prace nad powstaniem obwodnicy Nowego Żmigrodu”

Na zwołanej w miniony piątek konferencji prasowej w Nowym Żmigrodzie, kandydaci do rad gminnych, powiatu i sejmiku województwa z KWW Trzecia Droga PSL-PL 2050 mówili o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz całego Podkarpacia. Stawiają na przyspieszenie prac związanych z budową nowych i bezpiecznych połączeń komunikacyjnych oraz zwiększeniu nakładów finansowych na ochronę zdrowia.

Konferencja prasowa odbyła się w centrum Nowego Żmigrodu niedaleko skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 992 i 993. Huk przejeżdżających samochodów ciężarowych utrudniał prowadzenie spotkania. Jednym z tematów poruszonych na nim odnosił się do budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu.

- Najważniejsze jest bezpieczeństwo przy drogach wojewódzkich. Rozmawiałem z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem o obwodnicy Nowego Żmigrodu. Myślę, że wesprzemy tę inwestycję – mówił dr n. med. Dariusz Sobieraj, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego z PSL, obecnie kandydat na nową kadencję.

Głos w tej sprawie zabrała również Dorota Łukaszyk, radna sejmiku z PiS, obecnie kandydatka z listy KWW Trzecia Droga PSL-PL 2050. - Trudno nie odnieść się do ruchu na drodze, która jest obok nas – podkreśliła. - Sądzę, że wszyscy samorządowcy we współpracy z samorządem województwa podkarpackiego będziemy chcieli niezwłocznie zająć się tym problemem i przyspieszyć wszelkie prace, które umożliwiają wybudowanie obwodnicy Nowego Żmigrodu. Ja też byłam członkiem komisji gospodarki i infrastruktury sejmiku i cieszę się, że udało się zrealizować remont drogi wylotowej w kierunku województwa małopolskiego – podkreślała. Zapewniła, że będą czynić starania, aby poprawić bezpieczeństwo na wielu odcinkach.

Dariusz Sobieraj będąc doradcą wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej podkreślał, że będą prowadzone prace nad nową ustawą o bronie cywilnej, w których przewidziany jest również udział samorządów gminny, powiatowych i wojewódzkich.

- To właśnie gminy, samorząd będzie to realizował w oparciu o PSP i PSP, Polski Związek Łowiecki, myśliwych, leśników i wszystkie organizacje paramilitarne. W tej chwili tej obrony nie ma, a jesteśmy przyfrontowym województwem. Musimy o tym pamiętać – mówił i dodał - W miesiącu czerwcu wszyscy oficerowie z dawnego WKU centrum rekrutacji wojskowej wyjdą do młodzieży. Musi mówić o sygnałach ostrzegawczych, aby umieć się zachować w sytuacji zagrożenia. Dla nas bardzo ważna jest ochrona zdrowia, senioralna, programy prozdrowotne programy wczesnego wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy, prostaty, czy raka płuc. To wielcy zabójcy.

Jak wspomniała D. Łukaszyk, na terenie południowej Polski problem stanowi brak kadry specjalistów. Mimo programów ministerialnych trudno jest się dostać do podstawowej opieki zdrowotnej. - Cieszymy się ze są nowe decyzje minister zdrowia, która chce reaktywować sale porodowe. To bardzo ważne, bo doskonale wiemy, jak w wielu szpitalach doszło do zamknięcia oddziałów ginekologiczno-położniczych. Zabezpieczenie potrzeb kobiet jest sprawą priorytetową obecnych władz - podkreśliła.

Piotr Suski, radny czterech kadencji, obecnie kandydat do Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie podkreślił, jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców poprzez modernizację dróg, budowę chodników. Potrzebne jest doświetlenie niektórych ulic. - Będziemy czynić starania, żeby kontynuować budowę kanalizacji, szczególnie w miejscowościach południowej części gminy, rozbudowę wodociągów, a także budowę ujęć wody – powiedział.

 

jaslo4u.pl/własne